Digitalització històrica


La tècnica al servei de la Història

Des de l'antiguitat la humanitat ha tingut la necessitat de transmetre els seus coneixements de generació en generació. En el 3.800 AC els Egipcis ja utilitzaven documents escrits.

Les tècniques actuals ens permeten obtenir còpies de documents històrics en diferents formats (digital, microfilm, paper, etc.) el que ens permet obtenir: una còpia de seguretat, difondre la informació i protegir els documents, tot això amb un tractament innocu sobre els originals.

Tractem qualsevol document històric:

Pergamins

Protocols notarials

Manuscrits

Cartells

Numismàtica

Desde qualsevol suport:

Plaques de vidre

Negatius

Microfilm

Altres suports

Gamma de serveis

Tags

PERGAMINS
PROTOCOLS NOTARIALES
MANUSCRITS
CARTELLS
NUMISMÀTICA
PLAQUES DE VIDRE
NEGATIUS
MICROFILM

Últimes notícies

Projectes documentals