Serveis i solucions a mida

 • Gestió documental

  Dinser és una companyia dedicada a la Gestió Documental que li ofereix serveis per a tot tipus de tractaments de la informació, amb la finalitat d'agilitar i optimitzar tant la consulta com l'emmagatzematge de la documentació que genera la seva empresa.
 • Consultoria

  El nostre objectiu prioritari és la satisfacció dels nostres clients mitjançant la qualitat i el servei.

  Disposem de personal qualificat que, conjuntament amb els tècnics de la seva empresa, s'encarregaran de presentar-li el projecte que millor s'adapti a la seva organització, tenint en compte les seves necessitats i els sistemes informàtics ja implantats per evitar-li en tant que sigui possible costos addicionals en programari i maquinari. Ens ajustem exclusivament a les seves necessitats de gestió documental.

 • Digitalització històrica

  Les tècniques actuals ens permeten obtenir còpies de documents històrics en diferents formats (digital, microfilm, paper, etc.) el que ens permet obtenir: una còpia de seguretat, difondre la informació i protegir els documents, tot això amb un tractament innocu sobre els originals.
 • Digitalització de factures i albarans

  Dinser també té àmplia experiència en la digitalització diària de: albarans de proveïdors, factures de proveïdors, documentació de diferents formats, documentació fotogràfica, històrica, etc.

  Aquesta digitalització ens ofereix la possibilitat de: agilitar la consulta de la documentació, preservar els originals, evitar les múltiples còpies dels documents, optimitzar els recursos de l'empresa, etc.

 • Fons fotogràfics

  Amb el temps, els negatius, les fotografies, plaques de vidre, i diapositives es deterioren i el seu color s'esvaeix. A més, els canvis de color ocorren a causa de reaccions químiques (també poden arribar a perdre la emulsió).

  Els negatius, fotos, diapositives i plaques de vidre poden rayar-se i sofrir danys fàcilment. Són també molt sensibles als canvis de temperatura i aparèixer floridura. A Dinser oferim serveis personalitzats per a totes les exigències.

 • Digitalització audiovisual

  Tenim àmplia experiència en la gestió i digitalització de suports analògics de tot tipus. Digitalitzem qualsevol cinta Broadcast (U-matic, Dv-cam, Betacam SP, etc.) en la millor qualitat per conservar la imatge o so original sense pèrdua.

  També ens encarreguem de sistemes domèstics (VHS, S-VHS, Hi-8, etc.) i tractem la imatge o so de la millor manera per recuperar les parts danyades i corregir-les. Digitalitzem Bobines de cinema en Telecine Frame a Frame HD.